Undervisning, kreativitet och IT (-avdelningar)

Jag läser Steve Jobs- en biografi av Walter Isacsson och ser ett citat som får mig att tänka på skolan.

“Teknikföretag förstår inte kreativitet. De uppskattar inte intuitivt tänkande… Och de tror att kreativa människor bara sitter på soffan hela dagarna och är odisciplinerade… Å andra sidan är musikbolagen helt vilsna när det gäller teknik. Det tror att det bara är att gå ut och anställa några tekniker.” (s. 452)

Att undervisa är en kreativ verksamhet. Byt ut några ord och det är dagens skolverklighet mitt i prick.

‘IT-enheter förstår inte kreativitet. De uppskattar inte intuitivt tänkande… Och de tror att lärare … är odisciplinerade… Å andra sidan är skolledning helt vilsna när det gäller teknik. Det tror att det bara är att gå ut och anställa några tekniker.’

IT-enheter bygger säkerhetsstystem, administrativa rutiner, kontroll och övervakningssystem som både blir dyra och alltför ofta begränsar möjligheterna för elever och lärare att fritt använda sociala medier, webbtjänster och andra tillgängliga digitala verktyg. Kartan ändrar sig hela tiden. Det är inte bara information som flödar snabbt utan också tjänster och möjligheter öppnas och förändras snabbt och kontinuerligt.

Så kallade en-till-en miljöer där varje lärare och elev får tillgång till en ‘egen’ dator fungerar bäst med så få begränsningar som möjligt. Frihet under ansvar är en bättre ledstjärna (och mycket billigare) än komplicerade kontrollsystem. Gör den möjligt för lärare och elever att fritt använda sociala medier, spel (båda ger IT-enheter mardrömmar) och andra digitala verktyg som kräver öppna lösningar. Tyvärr möts dess önskemål alltför ofta med attityden att ungdomar inte är att lita på och måste begränsas och antagligen lärare också. Dessutom finns attityden att lärare inte kan och förstår vad de håller på med när det är en dator inblandad, men då behövs det utbildning i stället. Och okomplicerade administrativa och tekniska lösningar och snabb tillgång till hjälp för lärare och elever när något krånglar på plats i skolan skapar förutsättningar för att använda digitala verktyg på nya kreativa sätt. Kreativitet skapar lustfyllt och effektivt lärande och driver utveckling.  Sverige är ett litet land och vi behöver rusta våra barn och ungdomar väl inför framtiden. Vi har fantastiska möjligheter. Teknik finns, vilja finns, kunskap finns att använda moderna digital verktyg för att förnya och förbättra undervisningen i våra skolor.  Men hindra oss inte på vägen!

Lagar för internet i undervisning

Image

  Du som använder internet i undervisning bör känna till:  

Regeringsformen och
Riksdagsordningen
Tryckfrihetsförordningen (TF) och 
Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 

 
  och om du jobbar med nätbaserad utbildning dessutom  

Sekretesslagen (SekrL) 

Arkivlagen  (AL) 

och glöm inte