Läsa & söka: Bibliotek, böcker mm.

1415502640_libraryBibliotek och boksamlingar
1415502558_stock_book_greenBooks in English
1415502558_stock_book_greenBöcker på svenska
1416273254_database_blueDatabaser
newsTidskrifter
1416269776_BeOS_Help_bookUppslagsverk

1415503978_Gnome-System-Help-32Centrum för lättläst

“Vi har regeringens och riksdagens uppdrag och lyder under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att göra texter tillgängliga för människor som av olika anledningar har lässvårigheter eller är otränade läsare. Våra målgrupper är bland annat personer med funktionsnedsättningar, personer med dyslexi, invandrare, äldre och lässvaga unga.”

1415503978_Gnome-System-Help-32Legimus 

 “Legimus.se är ett bibliotek där du kan söka efter och låna alla våra böcker. Legimus är också namnet på MTM:s app där du kan hämta och läsa talböcker. Bakom webbplatsen står Myndigheten för tillgängliga medier.”


Teckenförklaring

 1415502640_libraryEtt bibliotek eller en boksamling .
1415502558_stock_book_greenBöcker och enskilda titlar.
1416273254_database_blue Databaser
1415503978_Gnome-System-Help-32 För dig med lässvårigheter.
1415648046_Gnome-Audio-Volume-Medium-32Ljudbok, eller bok med både text och tal.
newsTidskrifter
1416269776_BeOS_Help_bookUppslagsverk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s