Miscellaneous

English as an official language (map)

Språklänksportalen – engelska

Storybird kräver en inloggning och ger härliga möjligheter att hämta färdiga illustrationer för en berättelse. Gratis för utbildningsbruk.

Study techniques

Film

Hellen Keller and Anne Sullivan (1930 newsreel)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s