English 7 (ENGENG07)

Resources and Requirements for English 7

(ENGENG07 in the Swedish National Curriculum)

PLEASE NOTE, this page is a living document.

List of posts with themed lessons and work


Theme ‘Visions’
An introduction to langugage ideology and power
A President’s Address
Presidential Speeches: Discussion – rhetorics and power

Looking at Documentaries – Media Literacy
The ton of bricks that crushed Aaron Swartz
Edward Snowden – surveillance and privacy in a digital age

Dystopia in Literature – Lesson 1
Dystopia in Literature – Lesson 2
Dystopia in Literature – Lesson 3
Dystopia in Literature – Lesson 4

Dystopia in Literature
George Orwell
George Orwell’s 1984
Ray Bradbury and Fahrenheit 451
Aldous Huxley and ”A Brave New World”
A Brave New World

A Picture of Dorian Gray

Literary Devices

Content

LISTENING

“Talat språk, även med social och dialektal färgning …. som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.”

“Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, fördjupande reportage och föreläsningar.”

Debates

In-depth reports (commentaries, documentaries…)

Lectures

Speeches


READING

“…. Texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.”

“Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik.”

Modern fiction

George Orwell

Older fiction

Poetry

Drama

“Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter.”

Contracts, agreements etc.

In-depth articles

Scientific texts


STRATAGIES for reading and listening

“Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.”

“Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.”

Writing strategies

Speaking strategies

Reading strategies

Listening strategies


LANGUAGE USE

“Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.”

Language construction and  use in different genres

Language stylistics

Language rethorics

Language as power


SPEAKING

“Muntlig … produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.

Muntlig… framställning inom valt fördjupningsområde.

Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.

Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.

Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte

WRITING

“…skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.

…skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.

Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.

Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.

Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte


 Requirements for English 7

Skolverket – The Swedish National Agency for Education

1415668712_flag_swedenÄmne Engelska (Skolverket, 2015) inklusive ämnets syfte. 1415668812_flag_united_kingdomIn English (Skolverket, 2015)

1415668712_flag_swedenTabell: 1415297998_file_acrobat Kunskapskrav, Engelska 7, 100 poäng, Kurskod ENGENG07

1415668712_flag_swedenCentralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.

Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Reception

Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.

Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, fördjupande reportage och föreläsningar.

Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik.

Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter.

Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.

Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.

Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.

Produktion och interaktion

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.

Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.

Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.

Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.

Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.

(Skolverket, Centralt innehåll ENGENG07, fetched 2 June 2015 from http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/eng?tos=gy&subjectCode=eng&lang=sv)

Updated: 2017-01-27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s