English 6 (ENGENG06)

Resources and Requirements for English 6
(ENGENG06 in the Swedish National Curriculum)
This page is a living document and is  updated continuously

List of posts with themed lessons and work:

The Curious Incident of the Dog in the Night-Time by Mark Haddon

The Curious Incident … (Lesson 1)
The Curious Incident… (Lesson 2)
The Curious Incident… (Lesson 3)
The Curious Incident… (Lesson 4)
The Curious Incident… (Lesson 5)
The Curious Incident… (Lesson 6)
       The Curious Incident… (from page to stage)

Civil rights

Martin Luther King Jr. and Civil Rights
Civil Rights – a themed project in English 6
Civil rights…(Lesson 1)
Civil Rights…(Lesson 2)

also see

Jim Crow Laws and Wendell Scott

Language history

Language history – Lesson 1

Shakespeare

Language history – Shakespeare’s time
Shakespeare and the English Language
Shakespeare
More on Shakespeare

Literature – Classics

The Merchant of Venice
Britain around 1800: Society and literature
History and English Literature; WW I and Rupert Brooke
Robinson Crusoe #Classics
Jane Austen
Kipling: The Jungle Book & Kim
Kipling’s Rikki-Tikki-Tavi
Kipling: The White Man’s Burden
Rudyard Kipling and Colonialism
History and English Literature; WW I and Rupert Brooke
Mary Shelley and Frankenstein’s Monster
Mark Twain: Huckleberry Finn
George Orwell
The Story of an Hour – Kate Chopin

Poetry

Diving into the Wreck (Adrienne Rich)
The Language of Life (Bill Moyers)
“The Walrus and the Carptener” & Lewis Carroll

Film

Jane Austen; Pride and Prejudice
The Merchant of Venice
Alan Turing and ”The Imitation Game”
The Enigma Machine and the Bletchley Park Code Breakers
“Spotlight” – working with film
Discussing ”The Truman Show”

History

The Celts

Writing

Text Structures

Course Content

LISTENING

News:

CBBC Newsround

CNN Student News


Requirements for English 6

Skolverket – The Swedish National Agency for Education

(June 2015)

1415668712_flag_swedenÄmne Engelska (Skolverket, 2015) inklusive ämnets syfte. 1415668812_flag_united_kingdomIn English (Skolverket, 2015)

1415668712_flag_swedenTabell: 1415297998_file_acrobat Kunskapskrav, Engelska 6, 100 poäng, Kurskod ENGENG06

1415668712_flag_swedenCentralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Reception

 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer.
 • Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
 • Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.
 • Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.
 • Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer.
 • Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
 • Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.

(Skolverket, Centralt innehåll ENGENG06, fetched 2 June 2015 from http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/eng?tos=gy&subjectCode=eng&lang=sv)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s