English 5 (ENGENG05)

Resources and Requirements for English 5 (ENGENG05 in the Swedish National Curriculum)

List of posts with themed lessons and work

Roald Dahl – The BFG

The BFG (Part 1)

The BFG (Part 2)

The BFG (Part 3)

The BFG (Part 4)

The BFG (Part 5)

The BFG (After reading the book)

Roald Dahl and Fantastic Mr Fox


Coraline – Lesson 1

Coraline – Lesson 2

Coraline – Lesson 3

Coraline – Lesson 4

Coraline – Lesson 5


Bend it Like Beckham


The Canterville Ghost

The Canterville Ghost – part 1


The Tale of Desperaux – a lovely story for people of every age

Goodnight Mr. Tom – WWII and some…


How to make Shortbread

A little book with the most common words in English

Jim Crow Laws and Wendell Scott

JF Kennedy: Who was he and why is he important?

English in the World


FILM

Alan Turing and ”The Imitation Game”

The Enigma Machine and the Bletchley Park Code Breakers

“Spotlight” – working with film


Symbaloo Webmix English 5

(a collection of links and documents)

symbaloo_english-5

https://edu.symbaloo.com/embed/english5-engeng05?bgcolor=000000


Content

LISTENING

“Talat språk


READING

“…. Texter

Short Stories

1415502558_stock_book_green1415648046_Gnome-Audio-Volume-Medium-32The Fly, by George Langelaan
1415502558_stock_book_green1415648046_Gnome-Audio-Volume-Medium-32The Truth Is a Cave in the Black Mountains, written and narrated by Neil Gaiman
1415502558_stock_book_green1415648046_Gnome-Audio-Volume-Medium-32The Man in the Black Suit, written by: Stephen King, narrated by: John Cullum

STRATAGIES for reading and listening

“Strategier


SPEAKING

“Muntliga

WRITING

“…skriftlig

A little book with the most common words in English

Descriptive writing

Structuring your writing


Resources

Short Stories

1415502558_stock_book_green1415648046_Gnome-Audio-Volume-Medium-32The Fly, by George Langelaan
1415502558_stock_book_green1415648046_Gnome-Audio-Volume-Medium-32The Truth Is a Cave in the Black Mountains, written and narrated by Neil Gaiman
1415502558_stock_book_green1415648046_Gnome-Audio-Volume-Medium-32The Man in the Black Suit, written by: Stephen King, narrated by: John Cullum

Requirements for English 5

Skolverket – The Swedish National Agency for Education

1415668712_flag_swedenÄmne Engelska (Skolverket, 2015) inklusive ämnets syfte. 1415668812_flag_united_kingdomIn English (Skolverket, 2015) 

1415668712_flag_swedenTabell: 1415297998_file_acrobat Kunskapskrav, Engelska 5, 100 poäng, Kurskod ENGENG05

1415668712_flag_swedenCentralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikationens innehåll

Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.

Innehåll och form i olika typer av fiktion.

Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.

Reception

Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.

Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.

Skönlitteratur och annan fiktion.

Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.

Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.

Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk.

Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.

Produktion och interaktion

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.

(Skolverket, Centralt innehåll ENGENG05, fetched 2 June 2015 from http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/eng?tos=gy&subjectCode=eng&lang=sv)

Spara

Spara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s