Övriga ämnen

Här finns länkar och resurser: OER*

Folkbildningsnätet

 


* OER = Open Educational Resources  (ungefär -öppna resurser för utbildning och lärande)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s