Forskning och teorier om lärande

Böcker:

1415502558_stock_book_greenDavidson, C.N. & Goldberg, D.T., The Future of Learning Institutions in a Digital Age, som gratis pdf 1415297898_stock_save-pdf
1415502558_stock_book_greenDavidson, C.N. & Goldberg, D.T., The Future of Thinking, som gratis pdf1415297898_stock_save-pdf
 

 

Cognitive Load Theory

är en teori som ger verktyg för att analysera kognitiv belastning vid inlärning och därmed bättre förutsättningar att skapa en effektiv inlärningssituation.

Filmen Cognitive Load Exercise ger på ett enkelt sätt en praktisk illustration av vad det kan innebära.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s