Om Cognitive Load Theory, ‘grit’ och särskilt begåvade elever

Cognitive Load Theory (Plass 2010)Kognitiv last är av betydelse när man inom skola och utbildning ska designa situationer eller material för lärande. Cognitive Load Theory  (CLT) är en teori för att förstå hur människan handskas med information och de processer som vi använder för att skapa varaktig kunskap.

Vårt korttidsminne, eller arbetsminne, använder vi för våra medvetna tankeprocesser.  För att sedan skapa varaktiga minnen måste vi flytta information från arbetsminnet till långtidsminnet. När vi ska lära oss något nytt använder vi i princip hela vårt tillgängliga arbetsminne. Detta är starkt begränsat till  7 (+/- 2) informationsbitar som vi kan handskas med vid ett enskilt tillfälle.

Scheman är effektiva eftersom de endast tar upp en ’bit’ i arbetsminnet.  Cognitive load, dvs mental belastning,  är den mängd information som en person försöker bearbeta i arbetsminnet vid ett enskilt tillfälle, eller hur hårt du tänker.  Om då den mentala belastningen blir för stor sker inget lärande alls.

Det gäller alltså att skapa undervisning som inte skapar mental överbelastning eftersom i det läget allt lärande bryter ihop.

Vi har två parallella inkanaler, syn och hörsel,  enligt Cognitive Load Theory (CLT). Det gör att man  kan förstärka lärandet genom att använda både visuell och auditiv information när båda kanalerna är nödvändiga för förståelse. Rent konkret innebär det att en talad kommentar till en instruktionsfilm är bättre än en förklarande textremsa. På det viset använder man både sin syn och hörsel samtidigt på ett sätt så att båda förstärker varandra. En textremsa skapar istället splittrad visuell uppmärksamhet. Vi kan bara titta på en sak i taget. I andra lägen där det räcker med en enkel kanal för lärande är det bättre att inte använda två kanaler.

‘Single-channel’ kan enligt författarna vara mer effektivt för den som redan behärskar ett område väl. Medan ‘dual-channel’ är en fördel i början av lärande när extensiva schema ännu inte är etablerade. För någon som redan behärskar ett områden (har extensiva schema) kan det som gynnar nybörjaren istället bidra till högre kognitiv belastning. Att arbeta enligt de mönster som är fördelaktiga för någon som ännu inte uppnått ’expert’ nivå är kontraproduktivt för den  som redan automatiserat eller skapat komplexa schema för området. Detta är en avgörande faktor skulle jag vilja hävda då särskilt begåvade barn och ungdomar få problem i undervisningssituationer. Läraren använder det som i Vygotskys termer kalls för ‘scaffolding’ eller stöttor för att stödja och hjälpa inlärningen men för den som redan mentalt behärskar om kongitiv färdighet blir dess stöttor istället hinder.

Det här blir svårt när man ska undervisa i grupp och med gemensamma genomgångar. Det som gynnar den ena blir istället ett problem för den andre. Exakt hur man ska ta sig runt detta kräver en del eftertanke men jag är säker på att det går att anpassa. Första steget måste vara att försöka förstå vad som händer i en lektionssal eller en inlärningssituation för att läraren sedan ska kunna anpassa material och situation på bästa sätt för varje elev.

CLT beskriver tre områden av kongnitiv last som man behöver ta hänsyn till i lärsituationer, inneboende svårighetsgrad i materialet, den mentala ansträngning som krävs, och yttre eller eller ovidkommande kognitiv belastning. Det är framför allt den sista kategorin som läraren bör arbeta med att minimera.

När det gäller den andra kategorin ‘ansträngning’ är det något som särskilt begåvade barn ofta inte har tillägnat sig strategier för att hantera. Det mesta går ju så lätt. Då behöver man inte uthållighet för att lära sig, men förr eller senare råkar alla på områden dr det krävs arbete och mental uthållighet för att lyckas. Då behövs det som i engelska kallas ‘grit’ (uthållighet/karaktärsfasthet), och förmåga att, handskas med och, uthärda frustration, och hur lär vi vår barn och elever det?

Här kan Angela Duckworths (206) bok Grit: konsten att inte ge upp kanske vara en källa till eftertanke och inspiration.

”Angela Duckworth är personen bakom begreppet grit. Hon är psykolog på University of Pennsylvania och försöker ta reda på vad som får vissa personer att orka kämpa vidare trots stora svårigheter eller motgångar. I sina studier har hon funnit att grit är viktigare än intelligenskvot för den som vill lyckas.” (SVT)

 

”Author Angela Duckworth visited Google’s office in NYC to discuss her book, ”Grit: The Power of Passion and Perseverance” with Ben Fried, Google’s CIO and Site Lead in NYC”


Källor:

Duckworth, A. (2016). Grit: konsten att inte ge upp. (Första utgåvan).

Frisk, S. (2017, August 19). Egenskapen som är viktigare än intelligens. Retrieved August 19, 2017, hämtad från https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/egenskapen-som-ar-viktigare-an-intelligens 

Plass, Jan L., Moreno, Roxana & Brünken, Roland, (eds.) (2010). Cognitive Load Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Vygotskij, L. S., & Lindsten, K. Ö. (2001). Tänkande och språk. Stockholm: Daidalos.


Se också det ursprungliga inlägget  Cognitive Load Theory I och  Tre områden för kognitiv last – Cognitive Load Theory II

Spara

Spara

The Canterville Ghost

Image in public domain. Book from Project Gutenberg: The Canterville Ghost. Fetched from Internet Archive

Oscar Wilde‘s short story The Canterville Ghost is one of my personal favourites. The humour of the clash between the modern and the traditional, the old world and the new is still fun and a good read. It is a story with elements of comedy, tradegy and great compassion.

The Canterville Ghost is available to read and listen to through ESL -Bits, which is an online resource where you can read the text and/or listen to the stories at two different speeds.


You can find out more about the author Oscar Wilde  at  Biography.com,  BBC history, and the official website for Oscar Wilde.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

”Spotlight” – working with film

If you are watching and/or working with the film Spotlight It may help to learn a bit more about the background story.”Catholic priests were committing crimes so unspeakable that the Archdiocese of Boston went to extraordinary – and expensive – lengths to cover up the scandal” (Farragher, The Globe, February 24, 2002)

Here below you find a selection of texts and resources about the film, the people and the story. The film is presented as ”the true story of how the Boston Globe uncovered the massive scandal of child molestation and cover-up within the local Catholic Archdiocese, shaking the entire Catholic Church to its core”


History vs Hollywood gives some answers to questions you may have after watching the film, and gives names and faces of both actors and the real person in the story, where the most important are

At the Globe /Spotlight team)

Walter ”Robby” Robinson Position: Reporter, Editor, Spotlight Team Leader
Michael Rezendes Position: Reporter
Sacha Pfeiffer Position: Reporter
Matt Carroll Position: Reporter
Editors (people in charge)
Martin ”Marty” Baron Position: Editor-in-Chief
Ben Bradlee Jr. Position: Assistant Managing Editor
Lawers
Mitchel Garabedian
Eric MacLeish
The Church
Cardinal Bernard Law
Victim
Phil Saviano

Watch ABC NEWS  ”The Real ‘Spotlight’: Meet Team That Inspired the Oscar-Winning Film”  and read about the spotlight team (February 2016).

You can also read the Spotlight article ”Church allowed abuse by priest for years. Aware of Geoghan record, archdiocese still shuttled him from parish to parish” (January 2002).

To make the course of events clearer you can use the Timeline of Spotlight report stories (November 2015).

Alan Turing and ”The Imitation Game”

Alan Turing‘s life and the code breaking work at Bletchely Park during WWII has been depicted in the film ”The Imitation Game”. But who was the real Alan Turing?

A filmed drama is fiction no matter if it depicts people who have really lived and historical events which have taken place. Behind the story in the film there are facts and real people. Turing’s family have expressed concerns about how he is described in the film which you can read about in the article ”Don’t turn my uncle’s life into a romance, says Alan Turing’s niece”.

Joan Clark is somewhat romanticised shown in the film. She was the woman who helped crack the Enigma cyphers. She is important as women’s achievements so often are overlooked or forgotten in history. Her interview in a ”BBC Horizon programme, from 1992, is one of the only instances in which she spoke about her time as a cryptanalyst”You can learn more about Alan Turing: Creator of modern computing at BBC iWonder where he is introduced with

”Alan Turing was not a well known figure during his lifetime. But today he is famous for being an eccentric yet passionate British mathematician, who conceived modern computing and played a crucial part in the Allied victory over Nazi Germany in WW2. He was also a victim of mid-20th Century attitudes to homosexuality – he was chemically castrated before dying at the age of 41”.

In 2009  The British Governmen made a public apology for how Alan Turing was treated ”Gordon Brown: I’m proud to say sorry to a real war hero”. Reading ”Life story: Why code-breaker Alan Turing was cast aside by postwar Britain” may give you a better understanding of the time and its prejudices.also see

 The Enigma Machine and the Bletchley Park Code Breakers

Coraline – Lesson 5

BUTTONS


button-eyes

”The black button eyes of the other mother are probably the most iconic or well-known image to come out of Coraline . . .  These buttons essentially act like masks . . . Coraline can’t tell if her other parents are watching her and she can’t get any clues through their eyes as to what they’re thinking” (Shmoop Editorial Team, 2008)

Symbolism

”Symbolism is the use of symbols to signify ideas and qualities by giving them symbolic meanings that are different from their literal sense”

Literary Devices: symbolism definition http://literarydevices.net/symbolism/

The button eyes of the ‘other people’ in Coraline are examples of symbolism in the text.


Lesson plan

Coraline – Lesson 4

 

Part 2

1. Read the following chapters: VI,  VII and VIII .

2. Do the vocabulary exrcises in the worksheet, page 3 (see below)

3.  Reading Comprehension

What is special about the cat in the story?
What does the other mother like to eat, and how do you react to that?
Who are the other children in the closet, and how did they end up there?
What do you think is the significance of the button eyes in this story?

4. Continue working with mapping characters after having reading 2/3 of the book

How do the characters develop as the text progresses? Discuss and compare with students in your group. Pick out specific parts (quote) from the text to support your arguments. Then continue to fill in the characteristics in the map (p.5).


Lesson plan

Coraline Lesson Plan

This lesson plan is available online, where you can also download it in pdf-format.

 

 

 

 


Coraline – Lesson 1
Coraline – Lesson 2
Coraline – Lesson 3
Coraline – Lesson 5
Coraline – After Reading the book

 

Coraline – Lesson 3

Characters

I. Start with the main characters. Who are they? What is your impression of them?

Characters in Coraline.png

II. Characters: How characters are depicted in text.

”Never trust anyone who doesn’t believe in the power of the imagination” (William Shakespeare)

Have a look at the links below. What types of Characters are there in Coraline?

Types of characters in literature

How important are the different characters to the story?

Character Matters

When you read you get a feeling about the people in the story. What does the author do to crate that feeling? Look for clues in the text.

Character Descriptions – Learn from the Pros! ”Show, don’t tell.”


Lesson plan

Coraline Lesson Plan

This lesson plan is available online, where you can also download it in pdf-format.

After reading the book you can do a quiz on the text

You may want to read the Neil Gaiman Exclusive Interview.

You can read more about the author Neil Gaiman on his website http://www.neilgaiman.com/

 

 


Coraline – Lesson 1

Coraline – Lesson 2

Coraline – Lesson 4

Coraline – After Reading the book

Coraline – Lesson 2

Part 1

1. Start by reading the first five chapters:

2. Do the vocabulary exrcises in the worksheet, page 2 (see below)

3.  Reading Comprehension

How would you describe Coraline’s parents?
What is your reaction to the button eyes of Coraline’s other mother?
What has happened to Coraline’s real parents?

4. Start working with mapping characters after reading 1/3 of the book

Discuss and compare characters from the book with students in your group.

Then fill in  characteristics using the form, map of characters at the back of the worksheet (p.5), for the two characters you have chosen. (You will continue to fill in this map/form as you continue to read.)


Coraline Lesson Plan

Lesson plan

This lesson plan is available online, where you can also download it in pdf-format.

After reading the book you can do a quiz on the text

You may want to read the Neil Gaiman Exclusive Interview.

You can read more about the author Neil Gaiman on his website http://www.neilgaiman.com/


Coraline – Lesson 1

Coraline – Lesson 3

Coraline – Lesson 4

Coraline – After Reading the book

Coraline – Lesson 1

”In Coraline’s family’s new flat are twenty-one windows and fourteen doors. Thirteen of the doors open and close. The fourteenth is locked, and on the other side is only a brick wall, until the day Coraline unlocks the door to find a passage to another flat in another house just like her own” (Quote from mousecircus.com)

”Things seem marvelous. But there’s another mother there, and another father, and they want her to stay and be their little girl. They want to change her and never let her go. Coraline will have to fight with all her wits and courage if she is to save herself and return to her ordinary life.” (Quote from neilgaiman.com)

Read an excerpt (Chapters 1 and 2)There is an interacitve website for Coraline  coraline.com,  where you can find a map and explore Coraline’s world. Have fun but watch out!

coraline-map


Lesson plan

Coraline Lesson Plan

This lesson plan is available online, where you can also download it in pdf-format.

After reading the book you can do a quiz on the text

You may want to read the Neil Gaiman Exclusive Interview.

You can read more about the author Neil Gaiman on his website http://www.neilgaiman.com/

 

 

 


Coraline – Lesson 2

Coraline – Lesson 3

Coraline – Lesson 4

Coraline – After Reading the book