Anpassning till nya regler (‘länkskatt’)

Nya regler

Som en anpassning till nya regler, den så kallade länkskatten, kommer äldre inlägg på den här bloggen att redigeras eller tas bort och länkar till nyhetsinlägg att tas bort. Det är ett omfattande arbete som kommer att pågå över tid.

För dig som läser och använder material från INTERNET OCH ALLT och andra webbplatser tänk på att läsa på vad som nu gäller kring upphovsrätt på nätet.

Older posts and webpages on this site are being edited and adapted to the new EU legal framework for copyright.

/Henrika Florén


Image in Public Domain retrieved from publicdomainvectors-org


This post was edited and updated 2019-03-18

 

Teachers Pay Teachers – är det också möjligt i Sverige?

Bild

Teachers Pay Teachers är en sida från USA, som jag tycker är ett bra initiativ. Lärare skapar och lägger upp material som övningar, planeringar m.m. och andra lärare betalar för att hämta och använda. En del är gratis men inte allt. Framförallt är det läraren som skapat uppgiften, eller vad det nu kan vara, som får förtjänsten när det är pengar inblandade.  Lysande som idé för en underbetald men kreativ yrkeskår.

Tyvärr undrar jag om det är möjligt i Sverige som regelverket ser ut idag. Det som lärare gör inom sin tjänst äger arbetsgivaren den ekonomiska rätten till. Men hur blir det då med material som en lärare tar fram på sin fritid. Sommarlov till exempel?

Ett omfattande undervisningsmaterial kan vara produkten av många års studier, erfarenhet, tankar och utveckling. När det är moget att publiceras är det inte självklart att det är möjligt utan förhandlingar med arbetsgivaren. Om denne då inte är villig att avstå från rätten till ett material som motsvarar till exempel en lärobok (eller flera) återstår bara för läraren att avstå från att publicera eller att byta arbetsgivare eller till och med bransch. Jag skulle tro att de flesta arbetsgivare är villiga att sluta avtal men situationen är ändå avhållande. Samtidigt som möjligheterna att själv publicera material i stor eller liten omfattning nu är var mans egendom så höjs allt fler röster från arbetsgivarhåll som hävdar rätten till material, föreläsningar, filmer med mera som lärare producerat.

Utbildningsvärlden borde snegla på andra branscher. Industrin har avtal och tydliga regelverk för ersättning till upphovsman när det gäller patent. Genom avtal (men inte automatiskt) tillfaller patent inom ramarna för någons anställning företaget, och samtidigt får upphovsmannen till patentet ekonomisk ersättning enligt avtal. Det kan vara en fast summa eller en viss procent av den vinst ett företag gör på ett patent under ett visst antal år. Ekonomisk ersättning som tillfaller upphovsmannen utöver hans/hennes lön.

Det är flera olika lagrum som styr lärares arbete och produkten av detta. Digitala verktyg och sociala medier ger nya möjligheter samtidigt som tillämpningen av regelverken i en situation med förändrade förutsättningar  är långt ifrån självklar.

Symbaloo webmix – lagrum för skola och utbildning

Jag har samlat länkar till lagrum som styr verksamheten inom skola och utbildning. De finns både här under fliken “lagar och regler“, men också som en webmix i symbaloo.

Symbaloo är en nättjänst för att samla länkar och har ett trevligt och lättöverskådlig grafisk form som jag tycker är bättre än det mesta jag sett hittills på nätet. Jag kan samla mina länkar och genvägar och dessutom samla dem i flikar som jag sen kan dela med andra eller behålla privat. Jag kan dela med bara några få utvalda eller med hela världen. Det som passar mig bäst. Och jag behöver inte dela alla mina flikar utan kan välja ut en, som jag gör här. Dessutom är jag oberoende av dator och webläsare när jag använder symbaloo. Jag tappar inte mina bokmärken om jag får problem med min dator eller byter den. (Klicka på bilden här under för att komma till webmixen “juridik och e-lärande”)

Skärmavbild 2013-08-29 kl. 15.49.52

Lagar för internet i undervisning

Image

  Du som använder internet i undervisning bör känna till:  

Regeringsformen och
Riksdagsordningen
Tryckfrihetsförordningen (TF) och 
Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 

 
  och om du jobbar med nätbaserad utbildning dessutom  

Sekretesslagen (SekrL) 

Arkivlagen  (AL) 

och glöm inte