Om Cognitive Load Theory, ‘grit’ och särskilt begåvade elever

Cognitive Load Theory (Plass 2010)Kognitiv last är av betydelse när man inom skola och utbildning ska designa situationer eller material för lärande. Cognitive Load Theory  (CLT) är en teori för att förstå hur människan handskas med information och de processer som vi använder för att skapa varaktig kunskap.

Vårt korttidsminne, eller arbetsminne, använder vi för våra medvetna tankeprocesser.  För att sedan skapa varaktiga minnen måste vi flytta information från arbetsminnet till långtidsminnet. När vi ska lära oss något nytt använder vi i princip hela vårt tillgängliga arbetsminne. Detta är starkt begränsat till  7 (+/- 2) informationsbitar som vi kan handskas med vid ett enskilt tillfälle.

Scheman är effektiva eftersom de endast tar upp en ’bit’ i arbetsminnet.  Cognitive load, dvs mental belastning,  är den mängd information som en person försöker bearbeta i arbetsminnet vid ett enskilt tillfälle, eller hur hårt du tänker.  Om då den mentala belastningen blir för stor sker inget lärande alls.

Det gäller alltså att skapa undervisning som inte skapar mental överbelastning eftersom i det läget allt lärande bryter ihop.

Vi har två parallella inkanaler, syn och hörsel,  enligt Cognitive Load Theory (CLT). Det gör att man  kan förstärka lärandet genom att använda både visuell och auditiv information när båda kanalerna är nödvändiga för förståelse. Rent konkret innebär det att en talad kommentar till en instruktionsfilm är bättre än en förklarande textremsa. På det viset använder man både sin syn och hörsel samtidigt på ett sätt så att båda förstärker varandra. En textremsa skapar istället splittrad visuell uppmärksamhet. Vi kan bara titta på en sak i taget. I andra lägen där det räcker med en enkel kanal för lärande är det bättre att inte använda två kanaler.

‘Single-channel’ kan enligt författarna vara mer effektivt för den som redan behärskar ett område väl. Medan ‘dual-channel’ är en fördel i början av lärande när extensiva schema ännu inte är etablerade. För någon som redan behärskar ett områden (har extensiva schema) kan det som gynnar nybörjaren istället bidra till högre kognitiv belastning. Att arbeta enligt de mönster som är fördelaktiga för någon som ännu inte uppnått ’expert’ nivå är kontraproduktivt för den  som redan automatiserat eller skapat komplexa schema för området. Detta är en avgörande faktor skulle jag vilja hävda då särskilt begåvade barn och ungdomar få problem i undervisningssituationer. Läraren använder det som i Vygotskys termer kalls för ‘scaffolding’ eller stöttor för att stödja och hjälpa inlärningen men för den som redan mentalt behärskar om kongitiv färdighet blir dess stöttor istället hinder.

Det här blir svårt när man ska undervisa i grupp och med gemensamma genomgångar. Det som gynnar den ena blir istället ett problem för den andre. Exakt hur man ska ta sig runt detta kräver en del eftertanke men jag är säker på att det går att anpassa. Första steget måste vara att försöka förstå vad som händer i en lektionssal eller en inlärningssituation för att läraren sedan ska kunna anpassa material och situation på bästa sätt för varje elev.

CLT beskriver tre områden av kongnitiv last som man behöver ta hänsyn till i lärsituationer, inneboende svårighetsgrad i materialet, den mentala ansträngning som krävs, och yttre eller eller ovidkommande kognitiv belastning. Det är framför allt den sista kategorin som läraren bör arbeta med att minimera.

När det gäller den andra kategorin ‘ansträngning’ är det något som särskilt begåvade barn ofta inte har tillägnat sig strategier för att hantera. Det mesta går ju så lätt. Då behöver man inte uthållighet för att lära sig, men förr eller senare råkar alla på områden dr det krävs arbete och mental uthållighet för att lyckas. Då behövs det som i engelska kallas ‘grit’ (uthållighet/karaktärsfasthet), och förmåga att, handskas med och, uthärda frustration, och hur lär vi vår barn och elever det?

Här kan Angela Duckworths (206) bok Grit: konsten att inte ge upp kanske vara en källa till eftertanke och inspiration.

“Angela Duckworth är personen bakom begreppet grit. Hon är psykolog på University of Pennsylvania och försöker ta reda på vad som får vissa personer att orka kämpa vidare trots stora svårigheter eller motgångar. I sina studier har hon funnit att grit är viktigare än intelligenskvot för den som vill lyckas.” (SVT)

 

“Author Angela Duckworth visited Google’s office in NYC to discuss her book, “Grit: The Power of Passion and Perseverance” with Ben Fried, Google’s CIO and Site Lead in NYC”


Källor:

Duckworth, A. (2016). Grit: konsten att inte ge upp. (Första utgåvan).

Frisk, S. (2017, August 19). Egenskapen som är viktigare än intelligens. Retrieved August 19, 2017, hämtad från https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/egenskapen-som-ar-viktigare-an-intelligens 

Plass, Jan L., Moreno, Roxana & Brünken, Roland, (eds.) (2010). Cognitive Load Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Vygotskij, L. S., & Lindsten, K. Ö. (2001). Tänkande och språk. Stockholm: Daidalos.


Se också det ursprungliga inlägget  Cognitive Load Theory I och  Tre områden för kognitiv last – Cognitive Load Theory II

Spara

Spara

George Orwell’s 1984

George Orwell‘s 1984 is a dystopian story;

Written in 1948, 1984 was George Orwell’s chilling prophecy about the future. And while 1984 has come and gone, his dystopian vision of a government that will do anything to control the narrative is timelier than ever…

The Party told you to reject the evidence of your eyes and ears. It was their final, most essential command.

Winston Smith toes the Party line, rewriting history to satisfy the demands of the Ministry of Truth. With each lie he writes, Winston grows to hate the Party that seeks power for its own sake and persecutes those who dare to commit thoughtcrimes. But as he starts to think for himself, Winston can’t escape the fact that Big Brother is always watching… (from Google Books)

It is a book which was written by George Orwell shortly after the end of WWII, when the cold war was going on, and has been filmed more than once.

The study guide below will work with any filmed version (and the book) but has been written with the film 1984 directed by Michael Radford, in mind, which was filmed during 1984. The film stars John Hurt, Richard Burton and Suzanna Hamilton.

Orwell's 1984 (study guide for film)

 

 Study Guide

(read the guide online or download it)

 

 

 


Other useful resources

LitCharts has an extensive 1984 study guide

How to Analyze a Novel (works for film too)

Literary Devices and Terms

Bitesize History The Cold War


Related posts

George Orwell

The Tale of Desperaux – a lovely story for people of every age

The Tale of Desperaux“His ears are too big,” said his sister Merlot. “Those are the biggest ears I’ve ever seen.”

“Look,” said a brother named Furlough, “his eyes are open. Pa, his eyes are open. They shouldn’t be open.”

It is true. Despereaux’s eyes should not have been open. But they were. He was staring at the sun reflecting off his mother’s mirror. The light was shining onto the ceiling in an oval of brilliance, and he was smiling up at the sight.

“There’s something wrong with him,” said the father. “Leave him alone.”

. . .

“The last one,” said the father. “And he’ll be dead soon. He can’t live. Not with his eyes open like that.”

But, listener, he did live.

This is his story.

The Tale of Desperaux by Kate DiCamillo. The book is presented as,

A tidy tale of mice and men that explores the “powerful, wonderful, and ridiculous” nature of love, hope, and forgiveness. It centers around a mouse named Despereaux who just doesn’t fit in with the other mice. He is born with his eyes opened. He sees a beautiful world that the others are blind to, and he is shunned because of it. He is able to hear music, and he is able to love creatures who are different. It is a beautiful little novel about having the courage to bring some light into the world. The Tale of Despereaux is an amazing novel for people of every age.

In her observations of the political machinations and follies of rodent and human societies, Kate DiCamillo reminds adult readers of George Orwell. But the unpredictable twists of plot, the fanciful characterizations, and the sweetness of tone are DiCamillo’s own. It is entertaining, heartening, and, above all, great fun.

ESL BITS makes books available both to read and listen to at two different speeds. This is a great resource for English learners as well as teachers.

 

A little book with the most common words in English

The 100 most frequent words make up about 1/3 of everything written in English. The 300 most most frequent words are 2/3 of the written language. Learning to spell these words correctly is an effective way to filter out common mistakes both native and second language users often make.


 

Most Common Words in EnglishI have made a small illustrated book with the 100 most common words in English. The book is free to use and available in several formats.

To read on-line, click the embedded file to the left.

Or it you would rather download choose the pdf below.

1415297898_stock_save-pdf100 Most Common Words in English_HF

Creative Commons License This book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Mary Shelley and Frankenstein’s Monster

Frankensteins monster_coverMary Shelley (1797- 1851) was an English writer who wrote the famous  book Frankenstein’s Monster. (The text of the edition linked here is from the revised edition of 1831, made available by The University of Adelaide.)

She was the daughter of Mary Wollstonecraft  also a writer, as well as advocate for women’s rights, and the journalist and novelist William Godwin.

At BBC Bitesize you can read  shortly about Mary Shelley, the time she lived in and her literary background. What influenced her in dreaming up the story about Frankenstein’s monster? What messages does the book carry? Why is the story still so popular? It is being filmed over and over again and who haven’t heard of Frankensteins monster?

Read more in the article Frankenstein: 10 possible meanings

Frankenstein’s Monster and more books to be found at Books in English


 This post is a collection of digital material which can be used for learning and teaching.

“De kallar det jul”

Julen är snart här. För vissa är det glädje och fest men för andra innebär julen delade känslor. Mumintrollen däremot går ju i ide och har aldrig hört talas om julen. Lyssna på Tove Jansson läsa Granen ur samlingen Det osynliga barnet från 1962.

Skärmavbild 2014-12-05 kl. 09.20.03

Klicka på bilden eller länken i texten ovan för att lyssna på svenska.yle.fi som har ett avtal med Moomin Characters så att de kan publicera uppläsningar av Tove Jansson i sin helhet.  Vill du lyssna på Tove Jansson läsa ur fler av sina böcker kan du göra det på Svenska YLEs sida Tove Jansson läser Tove Jansson.

 

 

 

 

The Algonquin legends of New England

The Algonquin legends of New England är en samling berättelser och folksagor från Algonkinfolken i Nordamerika.

Mer och modernare böcker på engelska hittar du på sidan Books in English.