Anpassning till nya regler (‘länkskatt’)

Nya regler

Som en anpassning till nya regler, den så kallade länkskatten, kommer äldre inlägg på den här bloggen att redigeras eller tas bort och länkar till nyhetsinlägg att tas bort. Det är ett omfattande arbete som kommer att pågå över tid.

För dig som läser och använder material från INTERNET OCH ALLT och andra webbplatser tänk på att läsa på vad som nu gäller kring upphovsrätt på nätet.

Older posts and webpages on this site are being edited and adapted to the new EU legal framework for copyright.

/Henrika Florén


Image in Public Domain retrieved from publicdomainvectors-org


This post was edited and updated 2019-03-18

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s