Ny avhandling om särskilt stöd vid svenska gymnasieskolor

Joacim Ramberg har just lagt fram sin avhandling  Special Education in Swedish Upper Secondary Schools: Resources, Ability Grouping and Organisation vid Stockholms universitet. Några av resultaten som nämns i pressmeddelandet är att stöd för gymnasieelever framför allt ges (om det ges) utanför det vanliga klassrummet, att många skolor nivågrupperar i vissa ämnen, och friskolor är sämre rustade med specialpedagoger än de kommunala gymnasierna. “Chansen att en kommunal gymnasieskola har specialpedagog och/eller speciallärare är åtta gånger större än att en fristående skola har det.”

1433277229_support-px-png“Elever har rätt till stöd. Skolor ska ta hänsyn till elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven. Alla elever ska få ledning och stimulans. Vissa elever behöver extra anpassningar. En del behöver dessutom särskilt stöd” (Skolverket, 2015).

Här kan du hämta skolverkets skrift Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram för att läsa mer om vad som gäller för skolornas arbete med särskilt stöd.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s