Tematiskt arbete med Shakespeare

Elizabethan England – Queen Elizabeth I Shakespeare är en fantastisk författare. Eleverna och jag arbetar med tiden, författaren och hans verk under flera veckor och med flera deluppgifter inom ramen för kursen engelska 6 (ENGENG06). Uppgifterna kan göras var för sig eller i en följd som ett mer sammanhållet arbete. Ett alternativ är att börja med att visa filmen Elizabeth som en introduktion till den tid Shakespeare levde i. Jag låter då eleverna arbeta källkritiskt med frågor som syftar till att belysa skillnaden mellan historiska källor och en film som alltid är en fiktion även då den i delar kan vara historiskt korrekt. 1415297998_file_acrobat Elizabeth & Elizabethan England. Shakespeare är en fantastisk författare att arbeta med. Det är inte bara det att han skriver tidlöst utan det går att knyta Shakespeare till mycket annat, som engelska språkets utveckling och tidens politiska situation och monarker som Drottning Elisabeth I. Det är krig och intriger och förvecklingar i kärlek och annat. Både i Shakespeares dramer men också i den tid han lever och verkar i. Dessutom finns det en guldgruva med öppet digitalt material på nätet att använda för den som vill undervisa om Shakespeare, som t.ex1415319713_Sign PublicFolger Shakespeare Library Digital Image Collection.


Shakespeare´s EnglandI nästa steg i arbetsprocessen får eleverna arbeta med Shakespeares England. Vi börjar med  att se en kort film till exempel Shakespeare’s World – Timelines.tv History of Britain A08. Sen läser de en text från internet om Shakespeare’s England (från PBS In Search from Shakespeare’s World). Här finns den information de behöver för att svara på frågorna i uppgiften 1415297998_file_acrobat Shakespeare’s England.

Det är ett tematiskt arbetssätt som går bra att genomföra i samarbete med ämnen som svenska och historia. Men det fungerar lika bra att endast göra arbetet i engelska också. Eller varför inte arbeta tillsammans med en bibliotekarie som kan komplettera lärare i arbete med källkritik och informationssökning.

Fler dokument och uppgifter finns att hämta på sidan Uppgifter och lektionsmaterial.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s