Projekt och problembaserat lärande #PBL

Projekt och problembaserat lärande ses ibland som lösningar på alla möjliga sorters problem i skola och undervisning, men som med mycket annat är det metoder och ett arbetsätt som kräver vissa förutsättningar för att fungera väl, och som alla metoder har även dessa fördelar samt begränsningar.

PBL “needs serious student & teacher commitment, adequate planning time & buy-in from the top down#

Alltså för att problembaserat lärande ska fungera bra krävs… 1414891868_help_index

* seriöst engagemeng från lärare och elever

* tillräckligt med planeringstid

* och att alla är med på noterna, dvs att arbetssättet är förankrat.

Men när det är på plats är det bara att kavla upp ärmarna och börja jobba.

(Icon: Crystal Clear by Everaldo Coelho)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s