Att arbeta med sociala medier

Som för många den här årstiden räcker tiden inte riktigt till. Bland annat har den här bloggen blivit lidande, men nu händer det saker igen. Sociala mediers vara eller inte i skolans värld är ständigt under diskussion. Och visst är det generationsskillnader i användandet av sociala medier och visst finns det juridiska komplikationer för att använda sociala medier och inte minst molntjänster i skolans värld. Det betyder dock inte att vi vare sig kan eller ska låt bli att använda dessa. Vi behöver däremot vet hur de fungerar och vad vi gör när vi använder sociala medier.

Idag har jag workshop med och för skolledare om sociala medier i undervisning och att skolledare är väl insatta är lika viktigt som att lärare hur de kan och böra arbeta i en digital verklighet.

Några välkända exempel är Facebook, Twitter, Google+, Linkedin. Dessa stora plattformar fungerar på olika sätt och kan utan att man bryter mot Svensk lagstiftning med fördel användas i undervisning  och kollegialt samarbete men man bör som alltid se till att vara försiktig med personuppgifter. (Jag syftar här inte på Google Apps for Education, som inte är samma sak som Google+ tjänster).

Wikipedias definition:  Sociala medier … betecknar webbplatser och mobila appar med vars hjälp människor kan interagera i mänskliga sociala nätverk och, i motsats till traditionella medier, bidra med användargenererat innehåll.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s