#NGL2014 och OER Sverige

Konferensen NGL2014 pågår även idag – Next Generation Learning. För den som inte har möjlighet att delta så man förlja koneresen live på du.se. Du kan också följa konferensen på twitter via #ngl2014.

En av gårdagens många intressanta seminarier var OER – Öppna möjligheter för lärande. Ett nationellt projekt (Ossiannilsson & Schneider). En sak som poänterades här var att vi måste dela med oss mer än vi gör idag. Samma sak tangerades av Susha i seminaritet Open science data: lessons from interantional practice, när hon tog upp att ett problem på vägen till öppna data inom forskning är att forskare ‘skyddar’ sin forskning, sina data, sina validitet, sitt rykte etc. och därför inte delar. OER eller Open Educational Resources är en guldgruva för en allt mer digitaliserad undervisning och ju mer lärare och forskare delar med sig desto mer finns det att hämta sen. OER Sverige är just ett sådant projekt. Om du inte redan känner till det är det värt att titta närmare på.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s