Blended learning

En digital värld med kommunikativa möjligheter som det inte gick att föreställa sig när jag själv gick i skolan, förändrar radikalt förutsättningar för lärande och kommunikation. I mitt eget arbete är digitala (multimodala) verktyg och arbetsätt ett faktum. I en 1:1 miljö är det möjligt för mig att arbeta mer individualiserat och differentierat än tidigare. Jag arbetar med s.k. blended learning, där undervisning i klassrumsmiljö kompletteras med det digitala rummet och digitala verktyg som film, bild och ljud, interaktiva övningar, spel, databaser mm. Det gör det möjligt för eleven att på ett nya sätt att interagera inom ett sammanhang för att göra information och lärande personligt och därigenom konstruera sin egen mening. Lärande som kommunikation och meningsskapande  är något som Selander och Kress (2010) poängterar som centralt i designteorin.  Designteori är ett förhållandevis nytt område inom didaktisk forskning och jag kommer att skriva mer om detta under de närmaste dagarna.

Källa: Selander, S., & Kress, G. (2010). Design för lärande.  Stockholm: Norstedts Akademiska förlag.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s