Cognitive Load Theory I

Cognitive Load Theory (Plass 2010)Cognitive Load Theory  (CLT) är av betydelse när man inom skola och utbildning ska designa situationer eller material för lärande. Det är en teori för att förstå hur människan handskas med information och de processer som vi använder för att skapa varaktig kunskap. Vårt korttidsminne, eller arbetsminne använder vi för våra medvetna tankeprocesser.  För att sedan skapa varaktiga minnen måste vi flytta information från arbetsminnet till långtidsminnet. När vi ska lära oss något nytt använder vi i princip hela vårt tillgängliga arbetsminne. Detta är starkt begränsat till  7 (+/- 2) informationsbitar som vi kan handskas med vid ett enskilt tillfälle. Scheman är effektiva eftersom de endast tar upp en ’bit’ i arbetsminnet.  Cognitive load, dvs mental belastning,  är den mängd information som en person försöker bearbeta i arbetsminnet vid ett enskilt tillfälle, eller hur hårt du tänker.  Om då den mentala belastningen blir för stor sker inget lärande alls.

Det gäller alltså att skapa undervisning som inte skapar mental överbelastning eftersom i det läget allt lärande bryter ihop. Jag tänker mig att det kan liknas vid att jonglera. En boll klarar man av, två, kanske tre eller fler men någon boll kommer bli en boll för mycket och då tappar man alla.

Källa: Plass, Jan L., Moreno, Roxana & Brünken, Roland, (eds.) (2010). Cognitive Load Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

(Blogginlägget är anpassat från en text ursprungligen producerad 3/2-2014 inom ramen för kursen Design för Lärande vid Stockholm Universitet.)

(Del II om CLT publiceras  7/2-2014)

One thought on “Cognitive Load Theory I

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s