CLT Cognitive Load Theory

CLT är av betydelse när man inom skola och utbildning ska designa situationer eller material för lärande.

Cognitive Load Theory är en teori som ger verktyg för att analysera kognitiv belastning vid inlärning och ger därmed bättre förutsättningar att skapa en effektiv inlärningssituation.   CLT är en teori för att förstå hur människan handskas med information och de processer som förvandlar denna till varaktig kunskap. Korttidsminnet/arbetsminnet använder vi för medvetna tankeprocesser. Detta är starkt begränsat. Vi kan bara hålla  7 (+/- 2 ) informationsbitar i arbetsminnet , eller kanske ännu färre. För att minnas varaktigt måste vi flytta information från arbetsminnet till långtidsminnet. Information som sedan finns i långtidsminnets kan flyttas till arbetsminnet och användas och bearbetas där vid behov.

För att designa en lärsitaution med ‘rätt’ kognitiv belastning gäller det att inte splittra uppmärksamheten eller presentera för mycket information på en gång. Detta är särskilt viktigt när vi använder multimedia. I stället gäller det att låta de media man använder presentera information som förstärker varandra. Presentera inte mer information åt gången än ‘normalindividen’ kan hålla i sitt arbetsminne.

Men ju mer kunskap någon har inom ett område desto  större och mer komplex infromation kan hen hantera. Denna hämtas då från långtidsminnet. Men fortfarande kan man inte hålla mer än ett begränsat antal ‘nya’ bitar i arbetsminnet.

Filmen Cognitive Load Exercise ger på ett enkelt sätt en praktisk illustration av vad det kan innebära.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s