En lovsång till litteraturen eller, hur blev jag en läsare?

Ett återkommande ämne i media och debatt är det sjunkande läsandet och den sjunkande läskunnigheten. Samtidigt producerar vi som gemene man redan från barndomen mer text än någonsin tidigare via sms, chatt, sociala media etc. För att det ska vara möjligt att kommunicera med text kräver det att man kan läsa. Vi har alltså två motsägande företeelser här. Det jag uppfattar i debatten och upplever i mitt yrke är att förtrogenheten med litteratur och förmågan att ta till sig stora textmängder har minskat dramatiskt. Samtidigt ser jag att förmågan att läsa är viktigare än någonsin. Den som kan läsa har makt över sitt eget liv på ett helt annat sätt än den som endast med möda kan traggla sig igenom en text. Litteraturen öppnar dessutom dörrar till andra människors inre världar och tankar på ett sätt som inget annat medium kan ersätta.

Max läser_grå bakgr

Jag tillhör dem där läsandet nästan kan betraktas som en last. Jag kan inte låta bli att läsa och jag läser överallt i alla upptänkliga situationer. Jag  läser tidningar, bloggar, romaner, facklitteratur, på baksidan av mjölkpaket, på skyltar. Överallt finns det text  talar den direkt till mig. Men jag är inte en av dem som lärde mig läsa tidigt och smärtfritt. Tvärt om. Jag har fått berättat för mig att min lärare i årskurs 1 och 2 ringde hem till mina föräldrar och sa att “det är omöjligt att lära barnet att läsa”. (Hon hade uppenbarligen fel). Och jag minns att det var jobbigt. Problemen försvann någon gång i åk 3 ungefär samtidigt som man upptäckte att jag inte såg ordentligt eftersom jag både var närsynt och astigmatisk.

Men där någonstans började det. Den första bok jag läste själv var en Kittybok. Mamma läste ett kapitel eller två. Det var spännande! Sen fick jag läsa själv. Och jag ville ju veta vad som hände. Så jag läste. Långsamt och med möda först men sedan allt snabbare. Redan den andra boken gick lättare. Den handlade om skeppsbrutna barn på en öde ö. När jag väl börjat kunde ingen hejda mig. Jag läste och läste. Snart hade jag läst alla böcker för barn och ungdomar i skolbiblioteket, och en fantastisk bibliotekarie började rekommendera annat. Hon gav mig Hjalmar Söderström, Tolkien, Selma Lagerlöf och många andra. Den ena boken ledde till den andra. Gemensamt för alla var berättelsen och alla de nya världar jag kunde uppleva genom en bok.

Skäll fick jag också. Jag läste vid fel tillfällen. I stället för geografi läste jag en roman med geografiboken framför. Jag läste böcker i knät under bänken. Jag läste på rasten och fick boken konfiskerad. Barn ska ju leka och springa när det är rast. Jag läste vid matbordet, när jag borstade tänderna, på bussen, när jag gick uppför trapporna  i skolan. Självklart gjorde jag annat också, jag var ett helt vanligt barn, men från det ögonblicket jag kunde läsa själv har jag varit en läsande människa.

Att jag läste så mycket har gjort mig till en snabb läsare också. Idag är det en stor tillgång. Att läsa snabbt och kunna ta till sig text är mitt effektivaste arbetsredskap. Man blir duktigt på det man gör ofta och regelbundet och jag har läst mycket och ofta. Det är alla berättelser och alla författare som skapat dessa litteraturens världar som jag kan tacka för det, och naturligtvis mina föräldrar som läste för mig innan jag kunde själv, och den där skolbibliotekarien som jag inte längre minns vad hon hette, men som gav mig så många nya böcker att njuta av. Tack alla ni för litteraturen!

Det är viktigt att kunna läsa. För att barn ska kunna uppleva att det finns glädje i litteratur behövs det vuxna som läser för dem, som hjälper dem om det är svårt att lära sig läsa, och som visar dem böcker som kan tänkas väcka intresse. Dra inte ner på pedagoger och bibliotekarier. De är viktiga och gör skillnad i människors liv.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s