Teachers Pay Teachers – är det också möjligt i Sverige?

Bild

Teachers Pay Teachers är en sida från USA, som jag tycker är ett bra initiativ. Lärare skapar och lägger upp material som övningar, planeringar m.m. och andra lärare betalar för att hämta och använda. En del är gratis men inte allt. Framförallt är det läraren som skapat uppgiften, eller vad det nu kan vara, som får förtjänsten när det är pengar inblandade.  Lysande som idé för en underbetald men kreativ yrkeskår.

Tyvärr undrar jag om det är möjligt i Sverige som regelverket ser ut idag. Det som lärare gör inom sin tjänst äger arbetsgivaren den ekonomiska rätten till. Men hur blir det då med material som en lärare tar fram på sin fritid. Sommarlov till exempel?

Ett omfattande undervisningsmaterial kan vara produkten av många års studier, erfarenhet, tankar och utveckling. När det är moget att publiceras är det inte självklart att det är möjligt utan förhandlingar med arbetsgivaren. Om denne då inte är villig att avstå från rätten till ett material som motsvarar till exempel en lärobok (eller flera) återstår bara för läraren att avstå från att publicera eller att byta arbetsgivare eller till och med bransch. Jag skulle tro att de flesta arbetsgivare är villiga att sluta avtal men situationen är ändå avhållande. Samtidigt som möjligheterna att själv publicera material i stor eller liten omfattning nu är var mans egendom så höjs allt fler röster från arbetsgivarhåll som hävdar rätten till material, föreläsningar, filmer med mera som lärare producerat.

Utbildningsvärlden borde snegla på andra branscher. Industrin har avtal och tydliga regelverk för ersättning till upphovsman när det gäller patent. Genom avtal (men inte automatiskt) tillfaller patent inom ramarna för någons anställning företaget, och samtidigt får upphovsmannen till patentet ekonomisk ersättning enligt avtal. Det kan vara en fast summa eller en viss procent av den vinst ett företag gör på ett patent under ett visst antal år. Ekonomisk ersättning som tillfaller upphovsmannen utöver hans/hennes lön.

Det är flera olika lagrum som styr lärares arbete och produkten av detta. Digitala verktyg och sociala medier ger nya möjligheter samtidigt som tillämpningen av regelverken i en situation med förändrade förutsättningar  är långt ifrån självklar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s