Funderar du på det flippade klassrummet?

I det flippade klassrummet är grundtanken att hemarbete för eleven är att förbereda sig för lektionen. Genomgång och material lägger läraren ut digitalt till eleverna i förväg. Detta innebär ett förändrat arbetssätt där  läraren kan använda sin tid i klassrummet som pedagogiskt stöd och hjälpa till när elever fastnar i sitt arbete i stället för att lägga tiden på genomgångar.

Om du funderar över begreppet Flipped Classroom/flippat klassrum så har Educational Techonology for Mobile Learning en tydlig och pedagogisk förklaring (på engelska). Den visar hur man börjar, resurser som behövs och beskriver kort hur det fungerar. Och om du tänker börja flippa din undervisning  så lycka till och hoppas du för nytta av den här sidan.

Bild

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s